A  FELSŐZSOLCAI GÖRÖG KATOLIKUS TEMPLOM
 
NAGYHETI ÉS HÚSVÉTI SZERTARTÁSAINAK
RENDJE
 
 
 
       Nagyhétfő:              18:00-kor Előremegszentelt áldozatú liturgia
       Nagykedd:              18:00-kor             „                      „             „
       Nagyszerda:           18:00-kor             „                      „             „ 
       Nagycsütörtök:        7:30-kor  Nagy Szent Bazil Liturgiája
                                               18:00-kor  Kínszenvedési evang. olvasása
       Nagypéntek:              7:30-kor  Királyi imaórák
                                               17:00-kor Sírbatételi vecsernye
       Nagyszombat:            7:30-kor  Jeruzsálemi utrenye
                                               17:00-kor  Nagy Szent Bazil Liturgiája
 
 
 
Nagyszombat: 20:00 órakor
 
FÖLTÁMADÁSI SZERTARTÁS
                                  
   Húsvétvasárnap:              
                                 8:00-kor Szent Liturgia
                              10:00-kor Szent Liturgia pászkaszenteléssel
                               18:00-kor Vecsernye
   Húsvéthétfőn:
                            8:00-kor Szent Liturgia
                                 9:00-kor Utrenye
                               10:00-kor Szent Liturgia
                               18:00-kor Vecsernye
   Húsvétkedd:
                                   9:00-kor Utrenye 
                               10:00-kor Szent Liturgia
                               18:00-kor Vecsernye